Διαχείριση στόλου οχημάτων από την ABS

fleet_management

Η ABS Security, και μέσω του συνεργάτη της, emaze telematics, προσφέρει Υπηρεσίες Διαχείρισης στόλου οχημάτων.
Είναι μια λύση η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις, όπου προσφέρει εντοπισμό οχημάτων ή υλικού, αποτυπωμένη σε χάρτες, στον Υπολογιστή, ή σε κινητό τηλέφωνο.

Οι εξουσιοδοτημένοι  χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα του ελέγχου και της λήψης  στατιστικών στοιχείων σε οποιανδήποτε χρόνο επιλέξουν, όπως και αυτόματων ειδοποιήσεων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω ειδικών κωδικών πρόσβασης στο Internet.

Η  λύση περιλαμβάνει:

 1. Διάθεση και τοποθέτηση σε κάθε Όχημα ( Αυτοκίνητο, Μοτοσικλέτα, Φορτηγό)  ή  υλικού της εταιρείας, μιας συσκευής συνδεδεμένης με GPS (Global Positioning System) και GSM/GPRS
 2. Αποστολή του στίγματος θέσης και άλλων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του οχήματος η του υλικού  μέσω της χρήσης GSM/GPRS- που παρέχεται από τις εταιρείες/ παρόχους κινητής τηλεφωνίας- στον κεντρικό Server της emaze Telematics
 3. Πρόσβαση – μέσω Web Browser-των εξουσιοδοτημένων χρηστών της εταιρείας στον κεντρικό Server της emaze Telematics, την χρήση της εφαρμογής RealTrack με σκοπό την προβολή, παρακολούθηση και επεξεργασία των αποθηκευμένων δεδομένων και την αποτελεσματική διαχείριση του Στόλου ή του υλικού.

Οφέλη:

Αύξηση της Επιχειρησιακής Αποδοτικότητας του Στόλου λόγω:

 • Καλύτερου Προγραμματισμού Δρομολογίων
 • Έγκαιρης Αναπροσαρμογής Διαδρομών-Πορείας
 • Μείωσης Χρόνου Διαδρομών
 • Μείωσης περιττού χρόνου στάσεων-διακοπών διαδρομών
 • Αυτομάτου Ελέγχου Κατάστασης Οχημάτων
 • Επίβλεψης Κατάστασης/ Θέσης Στόλου σε Πραγματικό Χρόνο

Μείωση Λειτουργικών Δαπανών λόγω:

 • Περιορισμού κατανάλωσης καυσίμων
 • Περιορισμού επικοινωνίας μέσω κινητών τηλεφώνων με οδηγούς
 • Ακριβείας προσδιορισμού αποστάσεων
 • Ακριβείας προσδιορισμού χρόνων δρομολογίων

Καλύτερη Εξυπηρέτηση Δικτύου-Πελατών λόγω:

 • Καλύτερης Εφαρμογής Προγράμματος Δρομολογίων
 • Μείωσης Χρόνου Παράδοσης
 • Έγκαιρης και Αξιόπιστης Ενημέρωσης για Χρόνο Παράδοσης

Αύξηση Επιπέδου Ασφάλειας μέσω:

 • Αυτομάτου Ελέγχου Κατάστασης Οχήματος(ταχύτητα, θερμοκρασία, κλπ)
 • Αυτομάτου Ελέγχου και Εντοπισμού Θέσης Οχήματος
 • Αυτόματης Ενεργοποίησης Κατάστασης Συναγερμού λόγω αλλαγής Κατάστασης ή Θέσης Οχήματος
 • Δυνατότητας Ενεργοποίησης Κατάστασης Συναγερμού από τον Οδηγό
 • Επίβλεψης Κατάστασης/ Θέσης Στόλου σε Πραγματικό Χρόνο

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος:

 • Προμήθεια σταθερής συσκευής, εγκατεστημένη σε όχημα: 120 € + ΦΠΑ
 • Μηναίο κόστος συνδρομής και έξοδα κάρτας κινητής τηλεφωνίας: 15 € + ΦΠΑ
 • Δυνατότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου/tablet Android, αντί για σταθερής συσκευής.
 • Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2105054670