Προϊόντα

CAA482

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ CA-A482-P

Module Αναφοράς Προορισμού Ανελκυστήρα.

Περιγραφή Προϊόντος

Module Αναφοράς Προορισμού Ανελκυστήρα. Το module CAA482P έχει 16 εισόδους επιλογής ορόφων, μία για κάθε ένα ρελέ του controller ελέγχου ανελκυστήρα. Με την παρουσίαση μιας έγκυρης κάρτας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνον ένα όροφο. Από την στιγμή που επιλεγεί ο όροφος όλα τα άλλα πλήκτρα του ανελκυστήρα απενεργοποιούνται. Ο / η χρήστης πρέπει να
ξαναπεράσει την κάρτα προκειμένου να επιλέξει κάποιον άλλο όροφο. Κάθε παρουσίαση κάρτας και επιλογή ορόφου καταγράφεται από το σύστημα.