Κεντρική-μονάδα-ABS-1404-5-ζωνών-με-δυνατότητα-επέκτασης-έως-9-ζώνες

ABS – 1404 – 5 ζωνών

Κεντρική μονάδα 5 ζωνών με δυνατότητα επέκτασης έως 9 ζώνες.

Περιγραφή Προϊόντος

Τροφοδοτικό switching 1.0 Α

Μνήµη 256 συµβάντων

48 κωδικοί χρηστών

1 έξοδος PGM προγραμματιζόμενη

Κωδικοποιητή για τη σύνδεση με κέντρο λήψεως σημάτων – 2 Partitions

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1