Προσφορές – Ολοκληρωμένα Σετ

είτε με πίνακα (όπως παλιό), είτε με child. Ο πίνακας και direct είναι καλό για google.

Αναγράφω προμηθευτές,

τη διευκρίνηση για το τι είναι ένα σετ.

λινκ για FAQ (ή 2-3 δημοφιλέστερα)

ίσως προσθέσουμε χώρα πτροέλευσης (πίνακα ή κάτι σημαντικό) ή μάρκα.