Ελεγκτής Καρταναγνώστης

Περιγραφή

Ελεγκτής καρταναγνώστης (Μιας Θύρας Εισόδου/Εξόδου) (standalone/network). Ουσιαστικά διατίθενται 3 συσκευές σε μία. Επιλέγοντας τρόπο λειτουργίας, (Μ4, Μ6 , Μ8,) ορίζετε και τη συσκευή  που θα χρησιμοποιήσετε αυτόνομα ή δικτυακά με τη διασύνδεσή της στον AR-716EV2. Διαθέτει είσοδο βοηθητικού καρταναγνώστη. Κατάλληλος για εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης μιας θύρας.