Περιγραφή

• Ισχύος 120 db

• Αυτοπροστατευόμενη με tamper για προστασία  από άνοιγμα ή αποκόλληση από τον τοίχο

• Αυτοτροφοδοτούμενη

• Μεταλλικό καπάκι προστασίας

• Ενσωματωμένο Flash και 2  Led λειτουργίας

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1