Περιγραφή

Ισχύος 120 db

Αυτοπροστατευόμενη με tamper για προστασία  από άνοιγμα ή αποκόλληση από τον τοίχο

Αυτοτροφοδοτούμενη

Μεταλλικό καπάκι προστασίας

Ενσωματωμένο Flash και 2 Led λειτουργίας

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1