Περιγραφή

  • 4×0,22
  • 2×0,50 + 4×0,22
  • 6×0,22
  • 18×0,22