Περιγραφή

M/T 16.6V 30W: Μετασχηματιστής 16.6V 30W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα. Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης.
Μ/Τ 16.6V 70W: Μετασχηματιστής 16.6V 70W.
Μ/Τ 28V 50W: Μετασχηματιστής 28V 50W.
M/T 30VA: Mετασχηματιστής 30VA, της εταιρείας MAKRAI.
Μ/Τ 60VA: Μετασχηματιστής 60VA, της εταιρείας MAKRAI πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα.Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης.