Περιγραφή

  • USB σε RS-485 μετατροπέας
  • Ο μετατροπέας CA-A360-A RS-485, εγκαθίσταται μεταξύ του Centaur Server και των CT-V900-A controllers, επιτρέποντας την σύνδεση σε ακτινωτή διάταξη που επεκτείνεται σε μέγιστη απόσταση 1220m
  • Ενδεικτικά LEDs εκπομπής, λήψης και τροφοδοσίας απεικονίζουν τις καταστάσεις του module
  • Είναι απαραίτητο όταν η απόσταση μεταξύ του Centaur Server και του πλησιέστερου controller CT-V900-A είναι μεγαλύτερη από 8.5m.