Περιγραφή

  • TCP/IP σε RS-232 μετατροπέας
  • Ελαχιστοποιεί το κόστος καλωδίωσης με την χρήση του υπάρχοντος δικτύου LAN
  • Λύση σε πολύ ανταγωνιστική τιμή
  • Αυτή η συσκευή επιτρέπει σειριακές συσκευές RS-232 όπως τον CT-V900-A να επικοινωνούν μέσα από το τοπικό δίκτυο