Περιγραφή

κλειστού τύπου, xωρητικότητας 7 Αh(για τον πίνακα του συναγερμού)                                                                       1,3 Ah(για την εξωτερική σειρήνα).

Απαραίτητες, για την αδιάλειπτη λειτουργία όλου του συστήματος, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ΤΕΜΑΧΙΑ 2