Μπαταρίες μολύβδου

Περιγραφή

κλειστού τύπου, xωρητικότητας 7,2 Αh(για το κέντρο του συναγερμού)    /           1,3 Ah(για την εξωτερική σειρήνα).

Απαραίτητες, για την αδιάλειπτη λειτουργία όλου του συστήματος, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ΤΕΜΑΧΙΑ 2