Πίνακας Συναγερμού 7664

Κεντρική μονάδα 7664 16 ενσύρματων ζωνών. Με ενσωματωμένο δέκτη  24 αμφίδρομων ασύρματων ζωνών και 8 τηλεχειριστηρίων

Περιγραφή

 • Κεντρική μονάδα 7664 16 ενσύρματων ζωνών.
 • Ενσωματωμένος δέκτης 24 αμφίδρομων ασύρματων ζωνών και 8 τηλεχειριστηρίων
 • Επεκτείνεται μέχρι 64 ζώνες με BUS επεκτάσεις
 • 4 partition και μέχρι 8 LCD πληκτρολόγια
 •  Upload από το κινητό τηλέφωνο του εγκαταστάτη
 • Ενσωματωμένη όπλιση/αφόπλιση μέσω τηλεφώνου
 • Ενσωματωμένος τηλεφωνητής 8 τηλεφώνων με αναφορά ζωνών συναγερμού
 • Πλήρες Ελληνικές φωνητικές οδηγίες
 • Δυνατότητα για ακρόαση του χώρου με 6 μικρόφωνα
 • Contact ID πρωτόκολλο για κεντρικό σταθμό
 • Πολύ εύκολος προγραμματισμός με κυλιόμενο menu (όπως στο κινητό τηλέφωνο)
 • 1 κωδικός master και 8 κωδικοί χρήστη