Πληκτρολόγιο CA-TRAK-L

Πληκτρολόγιο CA-TRAK-L

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Tracker LCD Πληκτρολόγιο. Σχεδιάστηκε για να συνεργάζεται ειδικά με τη λειτουργία Pro-Report’s χρονοπαρουσίας. Το CΑ-TRAK-L χρησιμοποιείται σαν “monitor” και απεικονίζει την ημερομηνία
και την ώρα παρουσίασης κάρτας, για είσοδο ή έξοδο, του εργαζόμενου – χρήστη.