Σύστημα συναγερμού με 392 €

Παρατηρήσεις :

 • Στην  τιμή  περιλαμβάνονται υλικά  και  εργασία  εγκατάστασης
 • Η προσφορά  περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 23%.
 • Τρόπος πληρωμής : μετρητοίς ή με πιστωτική εφάπαξ
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας για 24 μήνες και απεριόριστη τεχνική υποστήριξη.
 • Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο.
 • Διάρκεια παρούσης προσφοράς  έως  15/04/2014.
 • Κόστος για σύνδεση με το κέντρο λήψεως σημάτων 10,30 € το μήνα, πλέον Φ. Π. Α   &

δωρεάν μηνιαία κατάσταση της  κίνησης του συναγερμού με  fax  ή με e-mail.

 • Εγγύησή σας, η συνεχής  παρουσία μας εδώ και 20 χρόνια κοντά σας. 

Περιγραφή

Παρατηρήσεις :

 • Στην  τιμή  περιλαμβάνονται υλικά  και  εργασία  εγκατάστασης
 • Η προσφορά  περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 23%.
 • Τρόπος πληρωμής : μετρητοίς ή με πιστωτική εφάπαξ
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας για 24 μήνες και απεριόριστη τεχνική υποστήριξη.
 • Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο.
 • Διάρκεια παρούσης προσφοράς  έως  15/04/2014.
 • Κόστος για σύνδεση με το κέντρο λήψεως σημάτων 10,30 € το μήνα, πλέον Φ. Π. Α   &

δωρεάν μηνιαία κατάσταση της  κίνησης του συναγερμού με  fax  ή με e-mail.

 • Εγγύησή σας, η συνεχής  παρουσία μας εδώ και 20 χρόνια κοντά σας.