335

Ασύρματος υπέρυθρος ανιχνευτής

Περιγραφή

Ασύρματος υπέρυθρος ανιχνευτής αμφίδρομης
λειτουργίας. Εμβέλεια
ανίχνευσης 12m. Συχνότητα λειτουργίας 433MHz.
Δεν ανιχνεύει κατοικίδια έως 25kg. Ψηφιακή
καταμέτρηση παλμών. Χαμηλή κατανάλωση
ρεύματος. Τοποθετείται σε ύψος 1.8 – 2.4m.