Περιγραφή

GSM τηλεφωνητής. 20 τηλεφώνων, με LCD οθόνη.
Δέχεται και PSTN τηλεφωνική γραμμή. Τονική ή
παλμική κλήση. Διαθέτει 4 trigger (2 θετικά – 2
αρνητικά) για ενεργοποίηση και αποστέλλει είτε
SMS, είτε κάνει τηλεφωνική κλήση. Διαθέτει 3
εξόδους για χειρισμό συσκευών μέσω SMS.