Περιγραφή

Εφαρμογή: Η συσκευή Duct Prob επιτρέπει σε έναν φωτοηλεκτρονικό ανιχνευτή, συμβατικό ή αναλογικό, που έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό μιά θαλάμης να ελέγχει την ποσότητα του καπνού στον αέρα της θαλάμης.

Λειτουργία: Χρησιμοποιώντας μία τεχνική αναρόφησης αέρα, εισάγεται αέρας στην θαλάμη μέσω ενός σωλήνα. Έτσι γίνεται δυνατός ο έλεγχος μιάς σταθερής ποσότητας αέρος μέσα στην θαλάμη ο οποίος συγκρίνεται με τα standart ενός πιστοποιημένου κατά LPCB ανιχνευτή καπνού. Αυτή η μέθοδος καθιστά την ανίχνευση του καπνού στον χώρο εύκολη, αποτελεσματική και ευκολη στην συντήρηση.

Βάρος και διαστάσεις: 0,64kg 280(Μ) x 150(Π) x 100(Υ)

Συμβατότητα θαλάμης: Μπορούν να συνδεθούν στρογγυλοί σωλήνες με τις αντίστοιχες βάσεις ή τετράγωνοι με μέγιστη διατομή 0,8 m.