Περιγραφή

Ασύρματος ανιχνευτής κουρτίνας αμφίδρομης λειτουργίας .
Εμβέλεια ανίχνευσης 6m. Συχνότητα λειτουργίας 433MHz.