8250

Ασύρματος υπέρυθρος ανιχνευτής

Περιγραφή

Ασύρματος υπέρυθρος ανιχνευτής αμφίδρομης
λειτουργίας . Εμβέλεια
ανίχνευσης 12m. Συχνότητα λειτουργίας 433MHz.
Δεν ανιχνεύει κατοικίδια έως 25kg. Ψηφιακή
καταμέτρηση παλμών. Χαμηλή κατανάλωση
ρεύματος. Τοποθετείται σε ύψος 1.8 – 2.4m.